Vrienden van de Vredense Hof
HomeVrienden van de Vredense Hof › Activiteiten en verantwoording

Activiteiten en verantwoording

Jaarverslag 2019 van de Stichting Vrienden van de Vredense Hof

Activiteiten
Ook in het verslagjaar 2019 is er één vergadering geweest, vanwege het niet doorgaan van een aantal projecten. Zo werd de mogelijke aanschaf van een tovertafel door de organisatie zelf overgenomen. Er werden in 2019 diverse tuinmeubelen aangeschaft. Op een aantal zaken zal men mogelijk nog een beroep doen op ons, maar deze moeten nog nader uitgewerkt worden. De uitgaven van 2019 ziet u samen met dit jaarverslag in het financiële verslag staan en kunt u bekijken door op de link hieronder te klikken.

De gang van zaken in de Vredense Hof worden nog steeds in het bestuur besproken, samen met de regiomanager.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Vredense Hof bestaat uit:
Els Jebbink – voorzitter
Marian Gerritsen – secretaris
Henk Bonjernoor penningmeester

Verantwoording
De Stichting Vrienden van de Vredense Hof maakt jaarlijks een overzicht van haar uitgaven en inkomsten. Deze vindt u onderaan deze pagina.

Beloningsbeleid
Er is geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap. De stichting werkt met vrijwilligers.

Financiële verantwoording
De financiële overzichten van de Stichting Vrienden van de Vredense Hof treft u hieronder als PDF aan.