Vrienden van de Vredense Hof
HomeVrienden van de Vredense Hof › Activiteiten en verantwoording

Activiteiten en verantwoording

 

Jaarverslag 2022 van de stichting VRIENDEN VAN DE VREDENSE HOF.

Dit verslagjaar hebben wij niet vergaderd vanwege het niet doorgaan van een aantal projecten, alsmede vanwege het coronavirus.

De toegezegde financiële bijdrage van max. € 4000,-- voor de aankoop van een speciale hometrainer voor (rol)stoel gebruikers is niet gebruikt, aangezien de aanschaf op een andere manier gefinancierd is.

Er is in 2022 geen enkel doel geweest waarvoor financiering door ons wenselijk was.

Wij hebben in het verslagjaar een erfenis ontvangen, deze ziet u terug in het financieel overzicht.

Op een aantal zaken zal men mogelijk nog een beroep doen op ons, maar deze moeten nog nader uitgewerkt worden.

De gang van zaken in het tehuis worden nog steeds in het bestuur besproken, samen met de regiomanager.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Vredense Hof bestaat uit:
Els Jebbink – voorzitter
Marian Gerritsen – secretaris
Henk Bonjernoor penningmeester

Verantwoording
De Stichting Vrienden van de Vredense Hof maakt jaarlijks een overzicht van haar uitgaven en inkomsten. Deze vindt u onderaan deze pagina.

Beloningsbeleid
Er is geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap. De stichting werkt met vrijwilligers.