Vrienden van de Vredense Hof
HomeVrienden van de Vredense Hof › Activiteiten en verantwoording

Activiteiten en verantwoording

Activiteiten

Het bestuur vergadert 2 maal per jaar over de bestedingen en de wensen vanuit de Vredense Hof.
Daarnaast is het bestuur actief bij ondersteuning van de activiteiten.

De stichting Vrienden van de Vredense Hof gaf in 2013 ondersteuning aan de aanschaf van een computer met een speciaal braintrainingsprogramma.

De activiteiten welke in 2014 zullen plaatsvinden zijn;
- praktische en financiële ondersteuning bij het opzetten van een eigen interne bibliotheek voor groot-letter boeken;
- aanschaf van een buitenzitje voor de D(agopvang) O(uderen) S(peciaal);
- het realiseren van een nieuw konijnenhok;
- het vervaardigen van een nieuwe folder over de stichting Vrienden van de Vredense Hof;
- het aanpassen en/of vernieuwen van de presentatie op het interne TV circuit.

Verantwoording
De stichting Vrienden van de Vredense Hof maakt jaarlijks een overzicht van haar uitgaven en inkomsten.

Beloningsbeleid
Er is geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap. De stichting werkt met vrijwilligers.

Financiële verantwoording
Het financieel verslag over 2012 treft u hierbij als PDF aan.
Het financiële verslag over 2013 zal op de eerst volgende vergadering in 2014 door de penningmeester worden ingebracht. Zodra het financiële verslag is behandeld zal de publicatie op deze site plaatsvinden.