Vrienden van de Vredense Hof

Over ons

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
De stichting kent bij de belastingdienst een zogenaamde ANBI status. Dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden fiscale vrijstelling geniet bij een schenking aan onze stichting.
Hieronder en onder de knop Activiteiten en verantwoording treft u de gegevens aan welke u nodig hebt ten behoeve van de ANBI.

De stichting
De stichting Vrienden van de Vredense Hof is opgericht op 28 september 1988.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden;
Mevrouw C.E. Jebbink, voorzitter
De heer H. Bonjernoor, penningmeester
Mevrouw M.J.B. Gerritsen, secretaris

Beloningsbeleid
Er is geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap. De stichting werkt met vrijwilligers.

Postadres
Het postadres van de Stichting Vrienden van de Vredense Hof is;

Stichting Vrienden van de Vredense Hof
t.a.v. mevrouw M.J.B. Gerritsen
Elzenstraat 46
7101 TT  WINTERSWIJK

Inschrijving Kamer van Koophandel
De stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41040482.

Fiscaal nummer
Het fiscaal nummer ten behoeve van de belastingdienst is: 8166.64.171.